Antagen detaljplan

Detaljplan för Fyrklövern 1- allmän platsmark, Upplands Väsby kommun, antogs av kommunfullmäktige den 16 mars 2015. Beslutet tillkännagavs och finns tillgängligt i kommunens informationscentrum den 19 mars 2015.

Senast uppdaterad: 6 september 2017