• Startsida
  • / Dialog med framtidens väsbybor

Dialog med framtidens väsbybor

24 Väsbybor med olika bakgrund, profession och ålder har tillsammans arbetat fram förslag på hur de vill att parken närmast Väsby centrum ska se ut i samband med medborgardialog i stadsbyggnadsprojektet Fyrklövern.

Skisserna som togs fram av arkitekter på plats fungerar nu som underlag
när beslut Miljö- och planutskottet beslutar om budget för genomförandet.

Personer diskuterar skisser 
Kollage med skisser
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017