• Startsida
  • / Samråd om detaljplan för Drabantenhuset

Samråd om detaljplan för Drabantenhuset

Samrådet innebär att berörda och andra intresserade får ta del av förslaget och komma med synpunkter.

Samrådsmöte: tisdag 16 juni 2015, kl 18.00 i Messingenhuset,
Love Almqvist torg 1.

Samråd 1 juni - 15 augusti 2015.

Syfte: Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig kontorsbyggnad med ca 100 lägenheter samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lägenheter.

Detaljplanen är en av flera pågående detaljplaner inom området Fyrklövern som syftar till att skapa en levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter i centrala Väsby. Sammanlagt beräknas området Fyrklövern inrymma ca 1700 nya bostäder.

Befintlig verksamhet inom berörd fastighet kommer att flyttas.

Visa gällande detaljplaner och tillhörande handlingar på Väsbykartanlänk till annan webbplats

Förslaget till detaljplan bygger i huvudsak på den inriktning för utvecklingen av Fyrklövern och centrala Upplands Väsby som framgår av den översikt (planprogram) som fastställdes av kommunstyrelsen i mars 2013. Planprogrammet finns här.

Detaljplanen för Drabanten är en av totalt sex stycken pågående detaljplaner för Fyrklövern.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017