• Startsida
  • / Rivning av hus på Vilundavägen

Rivning av hus på Vilundavägen

Två hus som står tomma rivs just nu på grund av sitt skick. För att undvika att husen utsätts för skadegörelse som kan vålla obehag eller utsätta boende i området för fara togs beslutet om rivning.

Tomterna där husen stod ingår i planläggningen för Fyrklövern. Så småningom kan två nya flerfamiljsvillor byggas här. En förutsättning är då att den detaljplan som tas fram för området vinner laga kraft, vilket beräknas ske tidigast under första kvartalet 2016.

Senast uppdaterad: 6 september 2017