• Startsida
  • / Samråd om detaljplan västra Vilunda

Samråd om detaljplan västra Vilunda

Samrådet innebär att berörda och andra intresserade får ta del av förslaget och komma med synpunkter.

Bild från webben samråd

Bilder från samrådsförslag (detaljplan västra Vilunda)

Samråd: 28 september - 9 november

Samrådsmöte: tisdag 20 oktober kl. 18.00
Plats: kommunhusets reception i Väsby centrum (bredvid modellen)

Välkommen på samrådsmöte!

På samrådsmötet ges en presentation av förslaget. Du har också möjlighet att träffa kommunens tjänstemän och byggherrarnas representanter.

Den fysiska modellen över Fyrklövernområdet i miniatyr finns på plats.

Fakta om detaljplan västra Vilunda:

  • HSB, Savana, JM, Seniorgården, UniverCity och JuniorLiving är byggherrar
  • På platsen låg tidigare Vilunda gymnasium som revs 2011
  • Detaljplanen omfattar cirka 400 bostäder och möjlighet till lokaler för verksamheter i bottenvåningarna
  • Bebyggelsen föreslås uppföras i fyra till sex våningar

    Information om detaljplaner i Väsby på Upplands Väsby kommuns webbplats

Synpunkter lämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby, eller via e-post senast 9 november 2015.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017