• Startsida
  • / Antagen detaljplan (Dragonvägen)

Antagen detaljplan (Dragonvägen)

"Steg för steg kryper vi närmare 63000 invånare", sa kommunstyrelsens ordförande när han yrkade bifall till beslut. Ikväll antogs detaljplanen för området öster om Dragonvägen (den ena av tre).

Dragonvägen öst

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bebyggelse innehållande ca 95 nya bostäder och möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen, som ersätter norra delen av befintlig parkeringsanläggning i anslutning till Dragonvägen. I detaljplanen ingår även gränden och lastzonen söder om Väsby centrum som planläggs som torg, och två av Väsbyhems befintliga åttavåningshus.

Karta över dragonvägen öst

Byggherre: Riksbyggen

Senast uppdaterad: 6 september 2017