• Startsida
  • / Dragonvägen väst - granskningsbeslut

Dragonvägen väst - granskningsbeslut

Dragonvägen är indelad i tre detaljplaner, där "väst" är den ena. Cirka 200 bostäder planeras.

Vy över dragonvägen väst
Vy över dragonvägen väst

Detaljplanen gäller bostadsbebyggelse i fyra till sex våningar väster om Dragonvägen och nya bostäder på två tidigare villafastigheter vid Vilundavägen. Bebyggelsen vid Dragonvägen ska även inrymma förskola och centrumändamål i bottenvåningen samt parkeringsgarage.

Två parkstråk förbinder Vilundavägen och Dragonvägen.

Byggherre: Brabo

Planområde väst
Senast uppdaterad: 30 oktober 2017