Lagkraft = närmre byggstart

Detaljplanen för östra Vilunda i Fyrklövern vann laga kraft den 20 april. Inga överklaganden har mottagits. Detta är den första av sju pågående planer för bostäder som vinner laga kraft.

Byggherrar i området är Väsbyhem, Riksbyggen Bonum, TB-Bostad och Svenska Hyreshus. Totalt blir det omkring 250-300 nya bostäder.

Planerad byggstart av bostäder är hösten 2017. Just nu pågår förberedelser av arbetet med infrastruktur i området.

Östra Vilunda ligger i nordöstra hörnet av Fyrklövern och gränsar i norr mot Drabantvägen, i öster mot Husarvägen, i söder mot BRF:er på Kavallerigatan och i väster mot Vittraskolan.

Foto över Vilunda

Flygfoto över Fyrklövern och östra Vilunda markerat i rött.

Process för att uppnå lagkraft
Senast uppdaterad: 6 september 2017