• Startsida
  • / Vi vann årets samhällsbyggare

Vi vann årets samhällsbyggare

Fyrklöverns poängsystem vinner Årets Samhällsbyggare 2016!

Årets samhällsbyggare

Fyrklöverns poängsystem vinner Årets Samhällsbyggare 2016!

Priset delades ut på Stora samhällsgalan ikväll. Motiveringen lyder:

"Vår tids största utmaningar och nyckelfrågor kräver nya lösningar. Nya lösningar kräver nya tankar. Med ett omfattande idéarbete som grund, där invånare, organisationer och andra involverats, har ett unikt incitamentssystem skapats - ett system som dessutom ger kommunen en hållbar styrmodell för att säkra och ta ansvar för en god framtida stadsmiljö. Modellen har på ett innovativt sätt bidragit till att sätta fart på byggandet av bostäder".

Tre var nominerade till priset och de två andra var:

Korta Vägen (en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda akademiker)
Green street light (ett system för att ladda elfordon via gatubelysning)

Multihuset Messingen i Upplands Väsby kommun, vann samma pris 2012.

Poängsystemet innebär flexibel prissättning av kommunens mark. Poängsystemet uppmuntrar till miljömässig och social hållbarhet och är uppdelat på fem fokuspunkter; stadsmässighet, samarbete, innovation, lokaler och parkering.

Grunden till poängsystemet är ett omfattande dialogarbete med invånare och organisationer, där hundratals idéer kom fram. Förslagen arbetades om till 54 olika förslag som byggherrarna kan välja mellan. Ju fler förslag från dialogerna som byggherren genomför, desto lägre blir markpriset när kommunen säljer marken.

En expertjury bedömer hur väl byggföretagen lever upp till de olika nivåerna som delats in i guld, silver och brons.

Mer information om poängssytemet

Senast uppdaterad: 6 september 2017