Rösta på ditt favoritnamn!

Vad ska den nya parken heta? Rösta på din favorit senast 1 juli. Av 119 namnförslag har namnberedningen valt ut fem.

Rösta genom att klicka på ditt favoritalternativ!

 • Origo
 • Fyrklöverparken
 • Drabantparken
 • Centrumparken
 • Blå parken

Totalt antal röster: 524

Bild

Obs! Du kan bara rösta en gång på din favorit.

 • Blå parken: Anspelar på "Blå husen" och parkens vattentema
 • Centrumparken: Parken är belägen centralt i Väsby och intill ett köpcentrum
 • Drabantparken: Vägen Drabantvägen ligger i närheten
 • Fyrklöverparken: Projektet heter Fyrklövern liksom kvarteret
 • Origo: "Mitten". Från latinets origo som betyder ursprung.
  Origo kallas punkten där axlarna i ett koordinatsystem skär varandra.

Omröstningen är rådgivande och i slutet av augusti, när namnberedningen träffas nästa gång, kommer beslut om det slutliga namnet att tas. Namnet som väljs blir tongivande för andra nya gator och torg i området.

Bakgrund: Tidigare i vår efterfrågades namnförslag i samband med en utställning i Väsby C. Då presenterades skisser på parken och 119 olika förslag lämnades in under temat "modern småstad".

Senast uppdaterad: 6 september 2017