Avstängningar i vecka 4

I slutet på vecka 4 kommer vi att gräva och schakta för VA-arbeten vid Mälarvägen och Vilundavägen.

Vi kommer att:

Gräva och schakta för VA-arbeten vid Mälarvägen i höjd med Stallgatan. Arbetet kommer att pågå i cirka 4 veckor (förutsatt normala vinterförhållanden). Trafiken kommer att ledas om, men flyta på - möjligen med vissa störningar.

Gräva och schakta för VA-arbeten på Vilundavägen som kommer att stängas av och trafiken ledas om. Skyltar kommer att finnas på plats.

Senast uppdaterad: 6 september 2017