• Startsida
  • / Arbeten som påbörjas vecka 15 och 16

Arbeten som påbörjas vecka 15 och 16

Kort om vilka arbeten som påbörjas de närmsta veckorna.

Stallgatan: chaktning pågår, i v.16 kommer vi att spränga bort berg

Centrumgränd: Schaktning för el kommer preliminärt att påbörjas vecka 15 och beräknas klart vecka 17. Trafiken kommer att flyta på men med vissa störningar.

Mälarvägen: En ny in- och utfart från Mälarvägen till Vilundavägen kommer preliminärt vara färdig i mitten av vecka 15.

Området söder om Väsby centrum (Västra Vilunda): Ett nytt dagvattenmagasin ska byggas inne på området. Arbetet startar 18 april och beräknas ta cirka 1 månad.

Senast uppdaterad: 6 september 2017