• Startsida
  • / Tillfällig stängning av vatten för boende på Stallgatan, 27 april

Tillfällig stängning av vatten för boende på Stallgatan, 27 april

Vattnet till din fastighet kommer att stängas av under torsdagen den 27/4 kl. 23:00. Det beräknas släppas på igen 28/4 kl. 05:00. Obs. att vattnet kan komma att släppas på tidigare!

Orsaken till avstängningen är: Inkoppling av ny VA ledning från Dragonvägen i Stallgatan.

Tappställe kommer inte att finnas.

Tänk på att:

  • Tappa upp det vatten ni behöver under tiden för avstängning i god tid innan avstängning.
  • Hantera vattenanläggningen under tiden för avstängning, som om den hela tiden innehåller vatten under tryck.
  • När vattnet släppts på kan luft, lukt och grumlighet finnas kvar till en början. Låt vattna rinna en stund så försvinner dessa problem.
  • Vattnet är tjänligt att dricka även om det är lite grumligt och har svag lukt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Robert Martell, driftchef VA KSB,
på tel: 08-590 973 77

Senast uppdaterad: 5 september 2017