• Startsida
  • / Arbeten som pågår under maj i Fyrklövern

Arbeten som pågår under maj i Fyrklövern

Här finns samlad information om vilka arbeten som pågår under maj månad.

Dragonvägen

Preliminär start vecka 20 för schaktning inför ledningsrenovering vid den västra entrén till Väsby centrum. Arbetena beräknas pågå under cirka 3 veckor.

Djäknestigen

Schaktning pågår för nytt vatten, dagvatten och spillvatten utmed Djäknestigen. Arbetet kommer att pågå under sommaren.

Området söder om Väsby centrum

Nytt dagvattenmagasin färdigställs under maj månad.

Drabantvägen

Schaktning pågår för mur och nytt VA från Arkadstigen och mot parkeringen vid COOP. Det kommer även att utföras pålningsarbeten med start vecka 21. Arbetet kommer att pågå fram till sommaren.

Arkadstigen/Dragonvägen

Finplaneringsarbeten med kantsten och trädgropar sker mellan Arkadstigen och Dragonvägen. Arbetet kan medföra vissa störande arbeten då sten kommer att kapas med motorkap.

Senast uppdaterad: 5 september 2017