• Startsida
  • / Bilder från arbetet med Fyrklövern

Bilder från arbetet med Fyrklövern

I slutet av augusti var det platsbesök för personer som på olika sätt arbetar med projektet Fyrklövern. Här kan du se aktuell information och bilder från specifika platser i projektområdet.

Klicka på en siffra på bilden för information om den platsen.

Illustration över Fyrklövern som visar vart fotografierna är tagna Dragonvägen, Riksbyggen StegEtt Drabantengatan och Väsbyhems parkering Blå parken Drabantgatan Bäckgränd Daggstråket Nuvarande Djäknestigen, blivande Blå gatan Arboretum för att bevara träden Blå gatan Blå gatan Dragonvägen


1. Här är platsen utefter Dragonvägen där Riksbyggen kommer att bygga vad de kallar StegEtt.

Foto på plats där Riksbyggen ska bygga StegEtt.

Foto: Upplands Väsby kommun

2. Drabantengatan och Väsbyhems parkering. Ett träd gick att spara. Nya träd kommer att planteras på bägge sidor.

Foto på plats där Riksbyggen ska bygga StegEtt.

Foto: Upplands Väsby kommun

3. Här gräver vi för att ge plats åt den blivande dammen i det som ska bli Blå parken.

Plats för blivande dammen

Foto: Upplands Väsby kommun

4. I förgrunden ser du den blivande Drabantgatan.

Blivande Drabantgatan

Foto: Upplands Väsby kommun

5. Här drar vi ledningar under det som ska bli Bäckgränd, en del av det stråk som ska gå från Husarvägen bort mot Dragonvägen.

Ledningar under det som ska bli Bäckgränd

Foto: Upplands Väsby kommun

6. Här bygger vi en ny gata, den här kommer att få namnet Daggstråket. Den kommer gå förbi till vänster om Vittraskolan och komma fram på Drabantgatan (nuvarande Drabantvägen).

Den nya gatan Daggstråket

Foto: Upplands Väsby kommun

7. Bilden visar nuvarande Djäknestigen som vi kommer att ta bort. Där den nu ligger kommer TB-Bostad och SHH-Bostad bygga stadsradhus. Vi kommer att ta bort tunneln som syns på bilden och även sänka Husarvägen för att utjämna nivåskillnaderna.

Parallellt med där Djäknestigen ligger i dag kommer den nya Blå gatan ligga, men lite längre norrut, det vill säga närmare åt centrum.

Nuvarande Djäknestigen

Foto: Upplands Väsby kommun

8. I Fyrklövern återanvänder vi de gamla träden. För att ta till vara på träden som tidigare stod där arbetena nu pågår flyttade vi dem i vintras till en ny, tillfällig plats – ett arboretum. Där kan träden bevaras och växa sig starka för att sedan flyttas tillbaka till nya placeringar i Fyrklövern.

Förvaring av träd som ska återvinnas

Foto: Upplands Väsby kommun

9. Blivande Blå gatan upp mot Dragonvägen.

Blivande Blå gatan

Foto: Upplands Väsby kommun

10. Bilden visar hur Blå gatan dras fram från nuvarande Dragonvägen mot blivande Blå parken.

Blå gatan dras fram

Foto: Upplands Väsby kommun

11. Dragonvägen sedd från korsningen Mälarvägen.

Dragonvägen

Foto: Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 27 oktober 2017