• Startsida
  • / Arbeten som pågår under hösten i Fyrklövern

Arbeten som pågår under hösten i Fyrklövern

Här finns samlad information om vilka arbeten som pågår i Fyrklövern under hösten.

Drabantgatan (tidigare Drabantvägen)

Vi har börjat arbeta med ombyggnationen av lastfaret, den väg där lastbilar kör ner under centrum med olika varor. Arbetet ska göra plats för en ny placering av elstationen som i dag ligger på området där vi ska bygga.

Vår uppskattning är att arbetet är klart vecka 50. En konsekvens av arbetet är att vi kommer att flytta den tillfälliga gångvägen till en ny placering. Den nya gångvägen kommer sedan att asfalteras. Under vecka 45-46 kommer vi även asfaltera parkeringsfickorna på Drabantgatan.

Blå parken

I Blå parken kommer vi att gräva för grunden till dammen, iordningställande av muren vid Drabantgatan och Fyrklöverngatan samt fundamentet till bryggan. Arbetet är väderberoende och därför är det svårt att säga hur länge vi kommer att arbeta med detta. Vår nuvarande uppskattning är att det kommer pågå fram till årsskiftet.

Dragonvägen

Vi arbetar med att färdigställa en ny västra infart till centrum. Den som finns nu är tillfällig och ska ersättas med en permanent. Under tiden som arbetet pågår kommer vi leda om trafiken. Vi planerar att avsluta arbetet vecka 45-46. Infarten till centrumparkeringen är öppen som vanligt.

Riksbyggen

Arbetet med det första av Riksbyggens två projekt, Brf Ljuspunkten, i Fyrklövern har inletts. Projektet är ett boendekoncept, StegEtt, riktat till unga som ska köpa sin första bostad. Förutom 95 stycken lägenheter ska Riksbyggen bygga tre kommersiella lokaler, garage, gård och uppgradera den befintliga gårdsgatan mot Väsbyhem.

Området de bygger på har stängslats in och där pågår förberedande markarbeten i form av pålning. Det har bland annat inneburit att den befintliga planteringen, strax utanför garageplatserna vid husgaveln närmast Väsby centrum, tagits bort.

Detta för att säkerställa att in- och utfarter till de Blå husen fungerar som de ska. Arbeten med betongplattan kommer att påbörjas under november och efter årsskiftet inleds arbeten med betongstommen. Sommaren 2019 ska arbetet vara klart.

Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Under perioden vecka 44 och fram till jul ska vi gräva ner en ny vattenledning för att säkerställa fortsatt god vattentillgång. Vattenledningen försörjer boende i de Blå husen och andra Väsbybor med vatten. Arbetet kommer att ske i etapper. Vi kommer att stänga av delar av gångvägen och även behöva stänga av vattnet i omgångar. Mer information om aktuella datum för detta kommer.

Trappa mellan Vilundavägen och Dragonvägen

Vi planerar för två trappor mellan Vilundavägen och Dragonvägen. Trapporna ska jämna ut nivåskillnaderna och öka tillgängligheten till och från Dragonvägen. Preliminärt startar arbetet med den södra trappan under vecka 44 och beräknas pågå under fyra till fem veckors tid.

Välkommen på öppet hus den 9 november

Torsdag den 9 november mellan 18.00 och 20.00 har projektkontoret öppet hus. Ta en kopp kaffe och ställ frågor till oss som arbetar med byggprojektet. Du hittar oss på bottenplan i blå huset med adress Dragonvägen 10. På plats finns byggledare från projektledningen.

Informationsbladet som PDF

Senast uppdaterad: 31 januari 2018