Aktuellt i Fyrklövern

Arbetet med att bygga den nya stadsdelen Fyrklövern pågår för fullt. Markarbetena för gator, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp påbörjades i augusti 2016. Nu har vi börjat anlägga parken och Riksbyggen har börjat bygga vid Dragonvägen. Sannolikt är hela Fyrklövern färdigbyggt under första halvan av 2020-talet. Nedan följer lite information om vad som händer just nu och närmaste tiden framöver.

Nyhetsbrevet februari

 

1. Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Arbetet med att gräva ner vattenledningen längst med Arkadstråket är avslutat. Gång- och cykelbanan är nu framkomlig men inte återställd. Delar av gång- och cykelbanan kommer vi att asfaltera när vädret tillåter.

2. Blå parken

Vid Drabantgatan arbetar vi fortfarande med muren till Blå parken och grunden till dammen. Till parkens blivande däck och brygga utför vi betongarbete. I den södra delen av Blå parken bygger vi på en del av Fyrklöverns dagvattensystem. Vi uppskattar att bli klara under våren.

3. Drabantgatan

Asfaltering och stensättning framför Vittraskolan är färdig och därmed är gatan öppen för trafik. Vi fortsätter att färdigställa fiber och el vid sidan av körbanan. Vid centrums lastingång anlägger vi en stödmur.

4. Blå gatan (tidigare Djäknestigen)

Första etappen av Blå gatan, mellan Dragonvägen och Arkadstråket, är klar. Dock kan vi inte öppna upp gatan förrän resterande delar är färdiga. Vi kommer att anlägga en park mellan Blå gatan och ett av de blå husen. Mycket av arbetet är väderkänsligt och vi måste därför vänta på mildare väder. Det vi kan göra nu är att montera rännor som leder dagvatten.

5. Trapporna vid Dragonstråket och Vilundastråket

Vi kommer att bygga två trappor mellan Vilundavägen och Dragonvägen. Trapporna ska fungera som en länk mellan de två vägarna. Den norra trappan, vid det planerade Vilundastråket, kommer vi att börja bygga vecka 10. Den södra trappan är nästan färdig. Det arbete som kvarstår är att asfaltera, ljussätta och sätta upp räcken. Vi öppnar trapporna för användning först när det anslutande bostadsområdet är färdigbyggt. Byggföretaget Brabo som ska bygga bostadsområdet kommer att få tillgång till marken under våren. Brabo planerar att bygga cirka 220 stycken bostads- och hyresrätter i området.

6. Dragonvägen

Riksbyggens Ljuspunkten är det första bostadsprojektet i Fyrklövern som har börjat bygga bostäder. Byggandet har nu kommit så långt att det växer på höjden. Transporter med olika delar av huset måste köras till byggområdet, vilket periodvis medför tung trafik på Dragonvägen. Extra trafikerat blir det vid själva byggområdet som ligger intill Väsby centrums västra entré. Riksbyggen uppskattar att den tunga trafiken kommer att fortsätta fram till vecka 32. På upplandsvasby.se/fyrklovern och via sms-tjänsten läggs mer information ut om när de tunga transporterna kommer att köra.

7. Mälarvägen

Längs båda sidorna av Mälarvägen, mellan korsningarna Dragonvägen och Husarvägen/Ekebovägen, kommer vi att behöva fälla träd. Vi har redan tagit ner buskar och träd på den norra sidan men inte på den södra. Nya träd kommer att planteras i dubbla rader på bägge sidor om vägen när arbetena i området är klara. Hur är det då tänkt att se ut? Kika på kartan på andra sidan så får du se.

8. Inne på det inhägnade området

Inne på det inhägnade området pågår flera olika projekt. Vi arbetar med de mindre gatorna som kommer finnas mellan bebyggelsen. I detta skede handlar det om markarbete, vi lägger rör för fiber och fundament till belysning. Vi schaktar också den sista biten av den blivande Blå gatan, som ska leda mot Husarvägen.

9. Välkommen på öppet hus den 22 februari

Torsdag den 22 februari mellan 18.00 och 20.00 är du välkommen till projektkontoret på öppet hus. Ta en kopp kaffe och ställ frågor till oss som arbetar med byggprojektet. Du hittar oss på bottenplan i det blå huset med adress Dragonvägen 10. På plats finns byggledare från projektledningen.

Observera att det kan bli ändringar i tidplanen.

Informationsbladet som PDF

Stadsdelen Fyrklövern är svaret på hur vi skapar en modern småstad. En levande stadskärna där myllrande folkliv möter caféer, restauranger, bostäder, torg och parkområden. Väsby vågar och gör och har en framtidstro! Med Fyrklövern skapar vi ett dynamiskt område med intressant arkitektur som bjuder in till gemenskap. Alla känner sig välkomna!

Senast uppdaterad: 5 april 2018