• Startsida
  • / På gång i Fyrklövern vecka 13

På gång i Fyrklövern vecka 13

Vi har sammanfattat de arbeten som pågår på olika platser i Fyrklövern.

Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Efter påsk ska den sista delen av den nyanlagda vattenledningen längs med Arkadstråket kopplas ihop med en befintlig vattenledning som går längs med Mälarvägen. Vi kopplar på den nya vattenledningen med syfte att stänga av den gamla. För att kunna göra detta kommer vi gräva upp ett hål i den södra delen av Arkadstråket under cirka en veckas tid.

Dragonvägen

Under nästa vecka blir vi klara med montering av belysningsstolpar. Efter det kommer belysningen driftsättas. Det är totalt 38 stycken belysningsstolpar som ska monteras och 1,3 kilometer kabel som ska ner i marken.

Norra trappan – Vilundastråket

Byggtrafik kommer sporadiskt att köras genom villaområdet på Vilundavägen. Detta för att färdigställa den norra trappan på det blivande Vilundastråket. Vi ber alla som rör sig i området att uppmärksamma avstängningen och respektera staketen. Det är av säkerhetsskäl som de sitter uppe. Vi uppskattar att bli klara om en dryg månad.

Södra trappan – Dragonstråket

Här ska räcket upp när vädret tillåter. Vi arbetar med anslutningen mot Vilundavägen och mot det som ska bli Dragontorget, precis vid Dragonvägen.

Mälarvägen

Vi har en del träd kvar att ta ner på den södra sidan av Mälarvägen mot Ekebovägen.

I det instängslade området

Det mesta av ledningsarbetet är klart inne på det instängslade området. Det pågår förberedelsearbete till de blivande gatorna mellan bostadshusen. När vädret tillåter kommer vi lägga ut jord som ger träden bra förutsättningar att växa. Vi sätter även ner stolpfundament inne på byggområdet.

Blå gatan (tidigare Djäknestigen)

Första etappen av Blå gatan, mellan Dragonvägen och Arkadstråket, är klar. Dock kan vi inte öppna upp gatan förrän resterande delar är färdiga.

Vi har börjat med förlängningen av Blå gatan, från Arkadstråket genom parken.

Blå parken

Flera av arbetena i parken är väderberoende och kommer kunna återupptas när temperaturen stiger.

Senast uppdaterad: 5 april 2018