• Startsida
  • / Byggaktörer vill fortfarande bygga i Fyrklövern

Byggaktörer vill fortfarande bygga i Fyrklövern

Media har under en tid skrivit om en svajig bostadsmarknad. Därför har vi satt oss ned med Alarik von Hofsten som är projekt-ansvarig för Fyrklövern och ställt ett par frågor om hur det går med bostadsbyggandet i projektet Fyrklövern.

Har någon av byggaktörerna varit i kontakt med dig om att de vill skjuta upp en planerad byggstart?

– Nej, till dags dato har ingen av byggaktörerna flaggat för att de funderar på att senarelägga byggstart.

Kan vi förvänta oss att någon eller några byggaktörer senarelägger byggstart?

– Det kan vi självklart inte utesluta. I det rådande allmänna marknadsläget vore det snarast anmärkningsvärt om inte några av de 16 projekten pausas på ett eller annat sätt. Det är dock i så fall inte ett specifikt Väsbyproblem.

Vilka har kommit i gång med byggandet?

– Riksbyggens StegEtt började bygga hösten 2017. Det finns olika skäl till att de övriga 15 projekten inte ännu börjat bygga och därmed inte heller sålt eller hyrt ut bostäder. Det kan finnas ett eller fler skäl till det: de kanske inte har klart bygglov, att infrastrukturen inte är så pass klar att de kan börja bygga, eller så är detaljplanen inte godkänd.

Byggs det med stor variation i Fyrklövern?

– Ja, det skulle jag säga. Fyrklövern är relativt unikt med att ha så många byggaktörer på en total volym om 1 600 bostäder. Bara det faktum att det rör sig om 16 projekt från 14 olika företag visar på variation. Att det är många olika byggaktörer gör också projektet mindre sårbart. Även om någon eller några skulle skjuta upp byggstart avstannar inte projektet Fyrklövern för det.

Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern

Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern.

Vilken typ av lägenheter ska byggas i Fyrklövern?

– Fyrklövern erbjuder bostäder i alla storlekar, höga och låga byggnader, bostäder för unga och för äldre och alla däremellan. Det ska byggas i olika upplåtelseformer, alltså både bostads- och hyresrätter. I många olika prislägen. I den nuvarande etappen planeras det för cirka 1 000 bostadsrätter och 560 hyresrätter.

Kortfakta om byggstarter i projektet

Förutom Riksbyggens StegEtt ligger ett flertal byggbolag i startgropen att börja bygga i Fyrklövern.

  • BRABO Stockholm planerar att börja byggnation av hyresbostäder sent i vår. De är i slutfasen av bygglovshanteringen.
  • Byggbolaget Junior Living har sålt nästan alla sina 92 lägenheter. De planerar byggstart innan sommaren.
  • TB-gruppen bostad har sålt alla sina stadsradhus förutom ett. De planerar byggstart i augusti.

  • Övriga byggprojekt har aviserat planerad byggstart under senare delen av 2018 och 2019.
Senast uppdaterad: 10 april 2018