Arbeten i Fyrklövern

Våren är äntligen här och flera arbeten som har pausats till följd av kallare väder är åter i gång. Här kan du läsa om de arbeten som pågår just nu i Fyrklövern.

Blå parken

Det sker olika förberedande arbeten i Blå parken, främst arbetar vi med dammen. Det stora arbetet med Blå parken är planerat att påbörjas först under hösten.

Drabantgatan

Vi är klara med arbetena längs stora delar av Drabantgatan, mot Dragonvägen och mot Husarvägen längs Väsby centrums parkering. Det är den mittersta delen som återstår att byggas. Vi kan inte arbeta vidare med denna del förrän stödmuren till dammen i Blå parken har gjutits.

El-stationen vid centrums lastingång kommer att kopplas in och ersätta den gamla.

Arkadstråket

Inkopplingen av den nya vattenledningen till den befintliga vattenledningen längs med Mälarvägen är klar. Gropen i den södra delen av Arkadstråket återfylls den här veckan.

Dragonvägen

Vi har satt upp belysningsstolpar vid Dragonvägen.

Gång- och cykelbanan på den östra sidan av Dragonvägen, mellan Mälarvägen och Blå gatan, ska asfalteras. Där håller vi på att justera marken, som ett steg innan asfaltering. Vi uppskattar att bli klara under våren/försommaren.

Mälarvägen

Arbetet med att ta ner träd längs med Mälarvägen är ännu inte helt avslutat. Det kvarstår ett par träd söder om Mälarvägen, precis vid korsningen Mälarvägen/ Ekebovägen. De kvarstående träden fälls i mån av tid.

Arbetet med att ta ner träd och få bort buskar och sly längs båda sidorna av Mälarvägen har skett i omgångar under våren. Träden fälls som en del av det förberedande arbete inför utvecklingen av Mälarvägen och områdena i direkt anslutning.

Trapporna vid Dragonstråket och Vilundastråket

Vi arbetar med att göra klart den norra trappan. En del byggtrafik kan under dagtid förekomma på Vilundavägen som en följd av det arbetet.

På den södra trappan ska räcket sättas upp.

Blå gatan (Djäknegatan)

Vi kommer att flytta ut staketet en bit söderut för att arbeta med en ny vattenledning söder om Blå gatan.

Förberedande markarbeten görs på en del av Blå gatan.

Inne på det instängslade området

Förutom arbetet med Blå parken så pågår flera arbeten inne på det instängslade området. Vi gör i ordning lokalgatorna så att de under försommaren kan asfalteras. Gatorna kommer först användas som arbetsgator för de byggaktörer som ska in och bygga i området. Därefter kommer gatorna finplaneras med plantering och stensättning. Vi arbetar även med att lägga elledningar.

Senast uppdaterad: 23 april 2018