• Startsida
  • / Pågående arbeten i Fyrklövern v. 18-19

Pågående arbeten i Fyrklövern v. 18-19

Här är en sammanfattning av de arbeten som pågår i Fyrklövern.

Blå parken

Det sker olika förberedande arbeten i Blå parken. Främst arbetar vi med grunden till dammen och muren. I den södra delen av Blå parken bygger vi på en del av Fyrklöverns dagvattensystem.

Det stora arbetet med finplaneringen av Blå parken är planerat att påbörjas först under hösten.

Drabantgatan

Den nya el-stationen vid centrums lastingång är nu inkopplad. Den gamla är borttagen.

Vi är klara med arbetena längs stora delar av Drabantgatan. Det är den mittersta delen som återstår att byggas. Vi kan inte arbeta vidare med denna del förrän stödmuren till dammen i Blå parken har gjutits.

På gång i Fyrklövern

Arkadstråket

Vi arbetar med återställningsarbeten på de platser där vi tidigare har grävt. Vi kommer asfaltera dessa platser mot slutet av den här veckan. Under vecka 19-20 kommer vi att lägga plattor.

Dragonvägen

Vi arbetar med gång- och cykelbanan på den östra sidan av Dragonvägen, mellan Mälarvägen och Blå gatan/Compomillhuset. Där håller vi nu på att justera marken, som ett steg innan asfaltering. Asfaltering av gång- och cykelbanan är planerad till vecka 19. Vi uppskattar att bli klara under våren/försommaren.

Trapporna vid Dragonstråket och Vilundastråket

Här sker arbeten för att få klart både den södra och norra trappan. Vi uppskattar att bli klara vecka 25.

Blå gatan (Djäknegatan)

Vi inleder ett arbete under den här veckan med den nya torgytan i anslutning mot Blå gatan (Djäknegatan). Det beräknas vara klart vecka 25. Den här veckan startar vi även arbetet med en ny vattenledning, med beräknat slutdatum vecka 21.

Inne på det instängslade området

Förutom arbetet med Blå parken så pågår flera arbeten inne på det instängslade området.

Vi gör i ordning lokalgatorna så att de under försommaren kan asfalteras. Måndagen den 7 maj påbörjar vi att jämna gatorna, så kallad hyvling, för att vecka 20 inleda asfalteringen.

Gatorna kommer först användas som arbetsgator för de byggaktörer som ska in och bygga i området. När det är klart kommer gatorna finplaneras med plantering och stensättning. Vi arbetar även med att lägga elledningar.

Husarvägen

Här gräver vi ner elledningar på den västra sidan om Husarvägen, mellan Blå gatan och Drabantgatan.

Senast uppdaterad: 15 maj 2018