Rundtur i Fyrklövern

Det händer mycket i Fyrklövern-området just nu. Flera av byggaktörerna har börjat arbeta på sina tomter, ledningar läggs i marken, arbete med stadsparken Blå parken pågår och en massa annat händer. Vi tog en rundvandring i området för att ge er en inblick. Här kommer lite bilder från turen.

Klicka på en siffra på bilden för information om den platsen.

Blå parken Brabo börjar bygga hyresrätter Blå parken Blå gatan (Djäknegatan) Blå gatan där Fyrklövergatan möter Blå gatan Fickparkerna Husarvägen Trapporna Lokalgatorna


Rundvandring
BRABO har börjat bygga

1. Brabo börjar bygga hyresrätter

Byggbolaget BRABO är som tredje aktör i gång med att bygga lägenheter i Fyrklövern. 227 nya lägenheter planeras det att bli, varav 91 hyresrätter och 136 bostadsrätter. I det första skedet kommer hyresrätterna att byggas, vilket inleddes nu i juni.

Mer om BRABO:s bidrag i Fyrklövernlänk till annan webbplats.

Blå parken

2. Blå parken

Det sker olika förberedande arbeten i den blivande stadsparken, Blå parken. Just nu arbetar vi främst med grunden till dammen och muren, vilket det är det du kan se på bilderna.

Blå parken

Det stora arbetet med finplaneringen av Blå parken påbörjas först under hösten.

Blå parken

Vid grunden till stadsparken går det fortfarande att se rester av det rivna Vilunda gymnasiet.

Blå gatan

3. Blå gatan (Djäknegatan)

Den här grävmaskinen kör över en asfalterad del av Blå gatan. Blå gatan kommer att gå tvärs genom Fyrklövern-området, mellan Dragonvägen och Husarvägen.

Blå gatan

4. Blå gatan - där Fyrklövergatan möter Blå gatan

Fotot är taget från Blå gatan där Fyrklövergatan möter Blå gatan.

Fickparken

5. Fickparkerna

På en annan del av Blå gatan arbetar vi med två så kallade fickparker. Den mindre av de två ser du på bilden. Här kommer vi under de närmaste veckorna att ordna med belysning, kantsten och planteringar.

Liknande arbeten ska utföras på den andra fickparken som ligger mellan ett av de blå husen och Compomillhuset. I parkerna ska vi dessutom skapa grus-gångar i korsmönster (titta på kartan längst upp för att se hur det kommer att bli). Vi beräknar att arbetet med de två parkerna är klart vecka 32-33.

Husarvägen

6. Husarvägen

Här gräver vi ned elledningar längs med den västra sidan Husarvägen, mellan Blå gatan och Drabantgatan. Gång- och cykelvägen på sträckan är tillsvidare avstängd. Tillfällig skyltning är uppsatt. Vänligen följd de orangea skyltarna.

Trapporna

7. Trapporna vid Dragonstråket och Vilundastråket

Här sker arbeten med att få klart både den södra och norra trappan. Vi upp-skattar att de blir klara vecka 27. Bilden visar den södra trappan som vi planerar ska leda till ett mindre torgområde.

Lokalgator

8. Lokalgatorna – gatorna mellan husen

Vi håller på att göra i ordning lokalgatorna, alltså gator som är avsedda för trafik mellan husen. I dagsläget kommer en del av gatorna att grusas medan andra kommer att asfalteras. Gatorna kommer först att användas som arbetsgator för de byggaktörer som behöver ta sig in och ut i området. När det är klart kommer gatorna finplaneras med bland annat plantering och stensättning. Gatan på bilden är Fyrklövergatan.

Senast uppdaterad: 20 juni 2018