• Startsida
  • / Byggprojektet Fyrklövern från ovan

Byggprojektet Fyrklövern från ovan

Vi har samlat flygfoton över Fyrklövern från 2005 fram till 2018 för att visa dig hur området mitt i centrala Väsby håller på att förändras och att skapandet av den moderna småstaden är i full gång.

Bilden är tagen 2005 och den orangea markeringen visar områdets avgränsningar. Bildkälla: Bergslagsbild

Bilden är tagen 2005 och den orangea markeringen visar områdets avgränsningar. Bildkälla: Bergslagsbild

2005

Innan projektet ens fanns hade en vision fötts om att Upplands Väsby skulle utvecklas till ”den moderna småstaden”. Därifrån uppkom idén till Fyrklövern. Fyrklövern har blivit en viktig del i ett större arbete som kommunen driver för att forma centrala Väsby till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

Området som vi benämner som Fyrklövern avgränsas av gatorna Drabantgatan, Husarvägen, Dragonvägen och bägge sidorna av Mälarvägen.

Centrala Väsby från ovan. Bild från 2008. Bildkälla: Bergslagsbild

Centrala Väsby från ovan. Bild från 2008. Bildkälla: Bergslagsbild

2008

Med en bild tagen högre uppifrån kan du se områdets placering i centrala Väsby.

Ungefär två år efter att bilden togs, gick det officiella startskotten för Fyrklövern i form av idéarbetet Väsby Labs. Syftet med Väsby Labs var att ta fram idéer på hur området kan utvecklas. Ett stort antal dialoger ägde rum och utöver boende i kommun, tog vi hjälp av politiker, byggaktörer, forskare, företagare och andra i idéarbetet. 400 idéer och förslag togs fram.

2011. Vilunda gymnasiets tidigare placering är markerat med den orange sträckningen. Bildkälla: Bergslagsbild

2011. Vilunda gymnasiets tidigare placering är markerat med den orange sträckningen. Bildkälla: Bergslagsbild

2011

På bilden kan du se att Vilunda gymnasiet fanns kvar när bilden togs. Läsåret 2010/2011 blev det sista för skolan på den platsen. 2012 revs byggnaden. Gymnasieskolans verksamhet finns numera i Messingen, vid Upplands Väsbys pendeltågstation.

2014. Det markerade området visar platsen där Vilunda gymnasium låg och där ca 300 av Fyrklöverns bostäder nu byggs och den nya parken, Blå Parken, ska anläggas. Bildkälla: Bergslagsbild

2014. Det markerade området visar platsen där Vilunda gymnasium låg och där ca 300 av Fyrklöverns bostäder nu byggs och den nya parken, Blå Parken, ska anläggas. Bildkälla: Bergslagsbild

2014

På bilden kan du se att Vilunda gymnasium är rivet.

2015 revs förskolan Visselpipan, söder om där skolan Vittra Väsby ligger.

2016. Arbetet med att bygga om Dragonvägen (markerad med en streckad orange linjen) inleddes sommaren 2016. Bildkälla: Bergslagsbild

2016. Arbetet med att bygga om Dragonvägen (markerad med en streckad orange linjen) inleddes sommaren 2016. Bildkälla: Bergslagsbild

2016

2016 inledde vi arbetet med infrastrukturen. På sommaren påbörjades markarbetena för att bygga ny infrastruktur på Dragonvägen. Bland annat byggde vi nya ledningar för fjärrvärme, fiber, el, vatten och avlopp. Både för utbyggnaden av Fyrklövern, men även för andra delar av centrala Väsby. Det arbetet avslutades och vägen återöppnades i oktober 2017.

2017. På bilden syns arbetet med Dragonvägen och byggaktörerna Riksbyggen och Brabos tomter på varsin sida av Dragonvägen. Bildkälla: Bergslagsbild

2017. På bilden syns arbetet med Dragonvägen och byggaktörerna Riksbyggen och Brabos tomter på varsin sida av Dragonvägen. Bildkälla: Bergslagsbild

2017

Våren 2017 startade vi markarbeten för att bygga så kallade lokalgator, de gator som ska gå mellan bostadshusen. Plus infrastruktur på den före detta gymnasietomten. Vi inledde även markarbeten för Blå parken.

I oktober 2017 påbörjades byggandet av de första bostäderna i Fyrklövern. Riksbyggen bygger 95 stycken lägenheter inom ramarna för deras boendekoncept StegEtt, riktat till unga som ska köpa sin första bostad. Försäljning pågår och inflyttning sker våren 2019.

2018. Den senaste flygbilden över Fyrklövern-området. Byggaktören Junior Livings markområde är markerat med sträckande gröna linjer bredvid grundskolan Vittra Väsby. TB-Gruppen Bostad bygger radhus mot Kavallerigatan. Bildkälla: Bergslagsbild

2018. Den senaste flygbilden över Fyrklövern-området. Byggaktören Junior Livings markområde är markerat med sträckande gröna linjer bredvid grundskolan Vittra Väsby. TB-Gruppen Bostad bygger radhus mot Kavallerigatan. Bildkälla: Bergslagsbild

2018

På bilden kan du se att flera av lokalgatorna är asfalterade. Alla gator kommer att får nya namn. Några exempel är Blå gatan, Regndroppsgatan och Fyrklövergatan.

Ta reda hur nya gatorna i Fyrklövern fick sina namn och vad de ska heta.

Sommaren 2018 kom ytterligare två byggaktörer i gång med sina byggprojekt; BRABO började bygga på sina hyresrätter vid Dragonvägen och TB-Gruppen Bostad började bygga på sina radhus.

Vid årsskiftet 2018/2019 stod Junior Livings bostäder inflyttningsklara efter ett halvår av byggnation, först ut i hela Fyrklövern. De har byggt 92 stycken smålägenheter på 33 kvadratmeter.

Under det närmsta året kommer flera av de resterande byggaktörernas planerade byggprojekt att inledas. Förutom bostadsprojekten kommer vi under 2019 att inleda omfattande ombyggnadsarbetena på delar av Mälar-,Husar- och Ekebovägen.

Våra planer för Mälar-,Husar- och Ekebovägen.

Under 2019-2020 kommer troligtvis även planeringen för Fyrklövern etapp två att komma i gång. I Fyrklövern två ingår området norr om Mälarvägen och även det parkeringsdäcket på Dragonvägens östra sida. Innan byggnation kan bli aktuellt måste alternativa p-platser skapas för att ersätta de som tas i anspråk för nybyggnation.

Under första halvan av 2020-talet är Fyrklövern troligtvis helt färdigbyggt.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019