ALM Equity

ALM Equity avser att bygga cirka 90 stycken bostäder i centrala Upplands Väsby. Bostäderna är en del av stadsutvecklings-området Fyrklövern.

Illustration: Varg arkitekter

Illustration: Varg arkitekter

Framtagande av ny detaljplan för fastigheten pågår där samråd för planen planeras under mars 2018. Fastigheten ligger längs Dragonvägen och har ett attraktivt läge i direkt anslutning till Väsby centrum samt närhet till pendeltågsstationen och E4:an.

Upplands Väsby driver ett stort stadsutvecklingsarbete där ambitionen är att gå från förort till modern småstad. Området Fyrklövern, där fastigheten ligger, är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

Illustration: Varg arkitekter

Illustration: Varg arkitekter

Senast uppdaterad: 22 mars 2018