HSB

HSB planerar att bygga cirka 70 stycken bostadsrättslägenheter. Nedan kan du läsa deras egen beskrivning av projektet.

Illustration, hus

Illustratör: ORIGO arkitekter AB.

Yteffektiva lägenheter i den södra delen av Fyrklövern

HSB:s projekt är placerat i den södra delen av området vid Blå gatan. I söder möter projektet radhus och i öster en öppen yta mot Vittraskolan. Projektet riktar sig till en bred målgrupp och innehåller yteffektiva lägenheter i storlek 1- 4 rum och kök. Gården blir kvarterets torg och mötesplats för umgänge och gemensam skötsel av växtlighet. Här finns möjlighet till gemensamma planteringsytor samt umgängesytor. Under kvarteret med direkt anslutning från trapphusen finns källare med garage och lägenhetsförråd.

Hållbarhet och miljö

Hållbarhet och miljö är viktiga komponenter i projektet och tydliggörs genom bland annat synlig dagvattenhantering på gården. HSB satsar på konstnärlig utsmyckning som i detta projekt kommer hela området till del och den är därför placerad på muren mot den allmänna gång och cykelvägen i norr. Ambitionen med konsten är att den ska bidrar till identitet i området, samtidigt som den kan väcka nyfikenhet och generera frågor.

Illustration, hus

Illustratör: ORIGO arkitekter AB.

Illustration, hus

Illustratör: ORIGO arkitekter AB.

Senast uppdaterad: 1 juli 2021