Flytta hit

Fyrklövern kommer att ha ett brett utbud av bostäder för såväl ungdomar som barnfamiljer och seniorer. Flera byggaktörer har inlett försäljning av bostäder i Fyrklövern-området. De flesta byggaktörer tar redan nu emot icke bindande intresse-anmälningar på sina respektive webbplatser.

Fördelning av bostäder

Cirka 1 600 nya bostäder bedöms vara möjligt att rymma inom området. 14 olika byggaktörer deltar i utvecklingen och planerar för att bygga hyresrätter, bostads-rätter, flerfamiljsvillor och stadsradhus.

Fördelning av upplåtelseform

Upplåtelseform

Antal

Hyresrätter

561

Bostadsrätter

1 007

Egna hem

0

Vårdboende

54

Summa (exklusive vård):

1 568

Fördelning av målgrupp

Målgrupp

Antal

Student/ungdom

282

Mitt-i-livet

1 065

Senior

221

Vårdboende

54

Summa (exklusive vård):

1 568

Bygg- och säljstart

Försäljning och uthyrning av bostäder börjar successivt i den takt som bygg-aktörerna själva bestämmer.

De första bostäderna började byggas hösten 2017, flera byggstarter är planerade för 2018. Generellt brukar man räkna med att det tar 12-18 månader från byggstart till att det går att flytta in.

För mer information om säljstart, uthyrningsvillkor, byggstart och inflyttning, kontakta de byggaktörer som intresserar dig direkt.

Situationskarta över Fyrklövern

Illustratör: Funkia

Senast uppdaterad: 11 juni 2018