Miljö och hållbarhet

I Fyrklövern arbetas det med miljö och hållbarhet, bland annat genom ekosystemtjänster. Det är gratis tjänster från naturen som är till nytta för oss människor, direkt eller indirekt. Det finns stora vinster i att värna och utveckla de tjänster som naturen erbjuder.

Bild

Visionsbild över Blå Parken. Illustratör: Funkia.

Ekosystemtjänster - att ta vara på naturen

Vi människor är helt beroende av ekosystemtjänster som till exempel luft- och vattenrening, pollinering av växter och havets förmåga att producera fisk. Ekosystemtjänster handlar bland annat om produktion av livsmedel och energi samt om naturens fantastiska sätt att påverka vårt välbefinnande. När vi bygger ett nytt område är det viktigt att bygga så att ekosystemtjänster gynnas. I Fyrklövern byggs ekosystemtjänster in i planeringen från början.

Ekosystemtjänster i Fyrklövern

I Fyrklövern kommer delar av regnvattnet samlas upp i en öppen ränna, och ledas ner till områdets lågpunkt och västra del till en damm med planteringar i Blå parken. Här finns plats för plasklek och svalka varma dagar. Blå parken bjuder in till möten och lek med både öppna gräsytor, lekplats och scen. Här finns blommande växtlighet som både människor, bin och humlor kan njuta av.

En del av planeringen från början

I parken finns också större träd med bland annat tallar, rödek och serbisk gran. En del av träden i parken är flyttade från den gamla Djäkneparken. Kommunens ambition är att skapa den moderna småstaden. Det innebär bland mycket annat att ekosystemtjänster byggs in i planeringen från början.

En variation av ekosystemtjänster

I Fyrklövern kommer också byggherrar att skapa gårdar som har ekosystemtjänster via stadsodling, gröna ytor, buskar och planteringar.

Senast uppdaterad: 8 februari 2018