Poängsystemet

Inom Fyrklövern används ett innovativt poängsystem som innebär flexibel prissättning av kommunens mark. Poäng-systemet uppmuntrar till miljötänk och nyskapande. Ju fler poäng desto bättre pris för byggaktören.

54 åtgärder och förslag finns i poängsystemet

Det finns 54 åtgärder och förslag i poängsystemet och dessa är fördelade på fem fokuspunkter: Stadsmässighet / Samarbete / Innovation / Lokaler / Parkering.

Mer stadskvalitéer till lägre pris

En jury med oberoende experter bedömer hur väl byggföretagen lever upp till dessa och ju högre kvalitet desto lägre pris.

Den fristående juryn består av mycket kunniga personer med koppling till stadsutveckling, innovation och hållbarhet. Med fristående menas att juryn inte har medlemmar som är anställda av Upplands Väsby kommun eller närstående organisationer och inte heller av lokala förtroendevalda politiker.

  • Emma Jonsteg - VD för Utopia Arkitekter
  • Ewa Westerlund - Partner i Gehl Architects
  • Göran Cars - Professor i samhällsplanering på KTH och projektledare för flytten av Kiruna stad
  • Kjell Hasslert - Styrelsordförande i Jernhusen AB
  • Stephan Barthelsocial - Ledare för urbanaekologiska system, STHLM Resilience Center
  • Thorbjörn Andersson - Landskapsarkitekt, Sweco
  • Örjan Wikfors - Professor emeritus KTH och ägare av Arkitekturanalys

Årets samhällsbyggare 2016

År 2016 vann Upplands Väsby kommun utmärkelsen Årets Samhällsbyggare, som delas ut av tidningen Dagens Samhälle. Motiveringen löd:

"Vår tids största utmaningar och nyckelfrågor kräver nya lösningar. Nya lösningar kräver nya tankar. Med ett omfattande idéarbete som grund, där invånare, organisationer och andra involverats, har ett unikt incitamentssystem skapats - ett system som dessutom ger kommunen en hållbar styrmodell för att säkra och ta ansvar för en god framtida stadsmiljö. Modellen har på ett innovativt sätt bidragit till att sätta fart på byggandet av bostäder".

Beskrivning av poängsystemet i tidningen PLAN

I maj 2016 beskrev den dåvarande stadsutveckingschefen Fredrik Drotte och Alarik von Hofsten poängsystemet i artikel "Mer stadkvalitéer till lägre pris" som publicerades i tidningen PLAN (som ges ut av föreningen för samhällsplanering).

Senast uppdaterad: 28 februari 2018