Tidplan

Här kan du se en tidplan över arbetet med projektet Fyrklövern. Från idéarbete 2011 till och med 2025, då projektet bedöms vara färdigbyggt.

 • 2018 - Detaljplanerna för Ekebo (Stena Fastigheter) och Dragonvägen östra 2 (ALM Equity).
 • 2018 - Ombyggnadsarbeten på Mälarvägen-Husarvägen-Ekebovägen ska inledas under hösten.
 • 2018-2019 - Vid årsskiftet planeras de första bostäderna vara inflyttningsklara.
 • 2018-2019 - Byggstart för övriga bostäder.
 • 2019-2020 - Preliminärt inleds planeringen för Fyrklövern etapp två.
 • 2021 - Fyrklövern etapp ett troligtvis färdigbyggd.
 • 2025 - Fyrklövern etapp två bedöms kunna vara färdigbyggd.
 • Vår - Markarbeten för att bygga lokalgator och infrastruktur startade på före detta gymnasietomten.
 • Vår - Markarbeten för Blå parken påbörjades.
 • Vår - Detaljplanen för västra Vilunda vann laga kraft. Där ska JM, Seniorgården, HSB, Junior Living, UniverCity och Savana bygga bostäder.
 • Sommar - Detaljplanen för Drabanten vann laga kraft. Där ska Svea Fastigheter bygga bostäder och vårdboende åt Silver Life.
 • Oktober - Dragonvägen öppnar för trafik igen.
 • Oktober - Detaljplanen för Väster om Dragonvägen vann laga kraft. Där ska Brabo bygga cirka 220 stycken bostads- och hyresrätter i området.
 • Oktober - Byggstart för de första bostäderna på Dragonvägen. Byggaktör är Riksbyggen.
 • Vår - Detaljplanen för Östra Vilunda vann laga kraft. Det är området runt Vittraskolan där Väsbyhem, TB-Gruppen Bostad, SHH Bostad och Riksbyggen/Bonum ska bygga bostäder.
 • Sommar - Markarbeten för att bygga infrastruktur startade på Dragonvägen.
 • Höst - Detaljplanen för Dragonvägen östra 1 vann laga kraft. Där ska Riksbyggen/StegEtt bygga bostäder.
 • 2011 - Idéarbetet Väsby Labs inleds. Syftet var att ta fram idéer på hur området kan utvecklas.
 • 2012 - Kommunstyrelsen godkände planprogrammet för området Fyrklövern. Planprogram är en översiktlig beskrivning av hur området ska utvecklas.
 • 2013 - Detaljplanearbetet för gatunätet och infrastruktur inleddes.
 • 2014 - Detaljplanarbetet för kvartersmark (bostäder) påbörjades. Totalt är det sju detaljplaner i Fyrklöverns första etapp.
 • 2015 - Detaljplanen för gatunätet och infrastruktur vann laga kraft.

Fyrklövern i framtiden

Projektansvarig Alarik von Hofsten berättar om framtiden i Fyrklövern.

Senast uppdaterad: 14 mars 2018