Trädhandbok

Väsby Entrés geografiska läge i den centrala delen av Väsby ger bra förutsättningar för att möta kommunens vision om att utveckla Väsby till en modern småstad.

Trädhandboken utgör en del av fyra i den Tekniska handboken för Upplands väsby kommun. Kommunen har ett ansvar för att värna, vårda och utveckla sitt trädbestånd. Trädhandboken är ett verktyg och en gemensam grund för att skapa goda förutsättningar för träd i kommunens befintliga miljöer, vid planering och projektering och vid nyanläggning av träd.

För arbete nära träd hänvisas i första hand till
”Upplands väsby kommuns villkor för schakt och TA-planer”.

Innan påbörjat markarbete nära befintliga träd ska en utredning kring dess rotsystem göras
för att kartlägga rötternas utbredning och vilka skyddande åtgärder som skall vidtas.

Läs om befintliga träd i Trädhandboken Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

För att framgångsrikt investera och använda träd i kommunen är det viktigt att de planeras in i ett tidigt skede. Man bör arbeta efter tankeställningen om att den nya bebyggelsen inte bara ska innehålla träd utan att också gynna träd.

Läs mer om planering och projektering Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB) i Trädhandboken Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

De olika momenten inför en plantering är i grunden desamma oavsett växtmaterialets storlek. Dock skiljer sig förberedelserna sig åt beroende på om man hanterar större trädstorlekar som kräver maskinell hjälp.

Läs om anläggning i Trädhandboken Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Senast uppdaterad: 13 juli 2021