Teknisk beskrivning och mängdförteckning

Denna del av teknisk handbok ansluter till AMA Anläggning 17, RA Anläggning 17, AMA El 16 och RA El 16.

Här finner du ett urval av koder och rubriker från ovanstående författningar under vilka Upplands Väsby kommun har specifika krav på beskrivningstext avseende utförande och materialval. Eftersom texten i en teknisk beskrivning alltid måste anpassas till varje projekt innehåller Teknisk handbok dels texter som kan kopieras in direkt i en teknisk beskrivning, skriven med normal svart text, dels texter som är en instruktion till beskrivningsförfattaren.

Texter som är en instruktion till beskrivningsförfattaren är skriven med kursiv text i en blå box.

Instruktionstexterna får aldrig kopieras till en teknisk beskrivning.

De texter som får kopieras till en teknisk beskrivning ska kompletteras med projektspecifika krav och anvisningar. Teknisk handbok – Material- och arbetsbeskrivning är inte heltäckande utan innefattar bara de vanligast förekommande AMA-koderna.

Beskrivningsförfattaren ska också arbeta in de ändringar och tillägg i publikationen AMA-nytt som berör aktuella koder. Nollmängder bör aldrig användas i mängdförteckningen. Avsteg från MER får endast göras efter godkännande från kommunens projektledare.

Teknisk beskrivning och mängdförteckning upprättas i Excel-format.