Pågående arbeten

Här listar vi de arbeten som pågår i projekt Väsby Entré. Bland annat pågår arbeten i Järnvägsparken, där detaljplanen vann laga kraft 2017.

Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla

Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla renoveras

Renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Vi har tillsammans med Väsbyhem renoverat de gamla trähusen Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla i Järnvägsparken. Husen har i ett första skede renoverats utvändigt. Grund, tak, fönster och fasader har rustats upp.

Husen är cirka 150 år gamla och hör därmed till de äldsta bevarade byggnaderna i Upplands Väsby. Byggnaderna lämnades över till Väsbyhem juni 2021. 

Industribyggnader har rivits i Nedra Runby

Vi har rivit tomma industribyggnader i Njursta industriområde. Upplands Väsby kommun köpte 2014 två industrifastigheter väster om järnvägen, mark som kan behöva användas för den utbyggnad av stationsområdet som planeras i projekt Väsby Entré. Ett tiotal byggnader på fastigheterna har rivits. Två tegelhus på området lämnas kvar.

Senast uppdaterad: 15 september 2021