Byggaktörer

Intresset att få vara med och bygga Väsby Entré har varit stort, långt fler byggföretag än det finns plats för har anmält intresse. Upplands Väsby kommun har förhandlat med utvalda byggaktörer och tilldelat ett antal markanvisningar.

Visionsbild Väsby Entré

Zaha Hadid Architects, Image by VA

2016 gick Upplands Väsby kommun ut med en förfrågan om att bygga i Väsby Entré. Totalt 50 byggaktörer svarade. Bidragen som kom in var genomgående av god kvalitet och konkurrensen i urvalsprocessen blev därmed stor. Kommunen har sedan hösten 2017 förhandlat med utvalda aktörer.

Följande byggaktörer har tilldelats markanvisning:

  • AB Väsbyhem
  • Fastighets AB Balder
  • JM AB
  • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Ytterligare byggaktörer kan tillkomma.

Byggherregrupp bildad

Byggaktörerna har bildat en byggherregrupp som ska driva processen framåt i samverkan med Upplands Väsby kommun. Totalt bidrar de fyra byggherrarna med merparten av de upp emot 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service som ska uppföras vid stationsområdet.

Fastighets AB Balder är kommunens ankarpartner i projektet och ansvarar för att utveckla två tredjedelar av Väsby Entré med flera kvarter, ett urbant och ett grönt torg och två landmärken. JM bidrar med ett bostadskvarter med gröna inslag på gårdar, torg och tak. Byggnadsfirman Viktor Hanson planerar att bygga ett kvarter med fokus på estetisk hållbarhet. Sedan tidigare har Väsbyhem ett markanvisningsavtal som avser delar av Järnvägsparken.


Senast uppdaterad: 1 juli 2021