Detaljplaner

I projektet Väsby Entré finns det en gällande detaljplan, Järnvägsparken, och en pågående detaljplan, Väsby Entré.

Senast uppdaterad: 28 mars 2018