Pågående detaljplan: Väsby Entré

Arbetet med detaljplanen för Väsby Entré pågår. Samråd är planerat till september 2018.

En arbetsgrupp med representanter från olika verksamhetsområden i Upplands Väsby kommun arbetar nu tillsammans för att färdigställa ett förslag till detaljplan.

Bild

Foto: Bergslagsbild AB

Samrådet är planerat till hösten 2018 och syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Inför samrådet kommer vi att gå ut med information om hur du kan lämna dina önskemål och synpunkter om planförslaget.

Senast uppdaterad: 28 mars 2018