Tidplan

Väsby Entré kommer att byggas i etapper och planen är att det ska stå klart omkring 2026. I december 2015 beslutade kommun-styrelsen om en strategi för genomförande och detaljplaneuppdraget.

Illustration av Väsby Entrés tidplan
Senast uppdaterad: 28 mars 2018