Vision

Vår vision är att Väsby Friluftsområde ska utvecklas till den naturliga mötesplatsen för Väsbyborna i den moderna småstaden. En plats där färgstarka människor möts för rekreation, frilufts- och fritidsaktiviteter – något för alla!

visionsbild

Visionsbild för Väsby friluftsområde.

Upplands Väsby har satt som mål att ha 63 000 invånare 2040. Väsby kommer att förtätas mot en mer stadslik miljö. Men i framtidens Väsby stad prioriterar vi även gröna områden. Utvecklingen av Väsby Friluftsområde är en viktig del i det långsiktiga och hållbara arbete som krävs för att göra Väsby till en ännu bättre plats att leva och bo på – en plats där stadens alla bekvämligheter med goda kommunikationer och ett myllrande folkliv möter grönska och möjligheter till en aktiv fritid.

Väsby Friluftsområde ska vara det naturliga utflyktsmålet för Väsbyborna året runt. En grön lunga där människor ur alla generationer möts. Unga, gamla och Väsbybor mitt i livet finner här rofyllda eller spännande aktiviteter med inriktning mot lek och motion. Här finns korta och långa motionsspår för löpning, skidåkning, promenader och lek. Vid Mälaren finns trygga bad- och lekplatser, möjligheter att paddla kanot och att göra båtutflykter, men också skridskoåkning, för här pågår aktivitet året om.

I framtiden är Väsby Friluftsområde känt för sitt unika friluftsliv med natur- och kulturupplevelser. Området ska vara attraktivt nog för att locka besökare från hela regionen, men framförallt den självklara platsen för Väsbybon att spendera sin fritid. För de boende och för besökare ska det vara enkelt och tryggt att ta sig till området vare sig det är till fots, cykel, buss, tåg eller bil.

Senast uppdaterad: 13 september 2018