Text

Skriv tabellbeskrivning här

Lorem ipsum

Antal

År

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Lorem ipsum

180

216

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Lorem ipsum

180

216

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Lorem ipsum

180

216

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Lorem ipsum

180

216

Lorem ipsum

Lorem ipsum 

Lorem ipsum

180

216

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Syftet med undersökningen är att skapa ett underlag till arbetet med att erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för alla Väsbybor. Kultur- och fritidskontoret kommer att använda resultatet av undersökningen i sitt strategiska arbete. Utifrån de trender och tendenser som fångas upp kommer kommunen att kunna göra prioriteringar och fördjupade undersökningar