Arbetsmarknaden i kommunen

Upplands Väsby kommun har närmare 4 000 registrerade företag, varav cirka 1 800 av dessa bedriver aktiv verksamhet i kommunen. Detta bidrar till ett innovativt näringsliv. Mondelez är ett exempel på en stor internationell koncern som valt att placera sitt svenska huvudkontor i Upplands Väsby.

Kommunens läge mitt emellan Stockholm och Uppsala och närheten till flygplatsen Arlanda har bidragit till att många företag har sökt sig till kommunen. Flest arbetstillfällen i kommunen finns i näringsgrenarna handel- och kommunikation, vård och omsorg, byggindustri och finansiell verksamhet.

Rapport om kommunens näringlivlänk till annan webbplats

Arbeta i kommunens verksamhet

Kommunen är en av de större arbetsgivarna i Upplands Väsby. Vi har cirka 1 700 tillsvidareanställda medarbetare inom olika verksamheter. De största arbetsplatserna finns inom social- och omvårdnad samt förskola och skola.

Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs upp. Det finns goda kommunikationer till såväl Stockholm, Uppsala och Arlanda. Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.

Nu är Etableringslyftet i gång. Etableringslyftet vill para ihop arbetsgivare och nyanlända för att effektivt ta tillvara på nyanländas kompetens och samtidigt stötta arbetsgivarnas jakt på arbetskraft. Nu är Etableringslyftets lokaler i Sollentuna invigda och projektet är i gång.

– Det är härligt att projektet nu är igång och det stärker kommunernas samverkan med arbetsförmedlingen i arbete med att få flera nyanlända i arbete. Den gemensamma projektlokalen är både av symbolisk och av praktisk betydelse. Genom projektet har vi möjligheten att sätta in tidigare och av arbetsgivare efterfrågade insatser och därigenom förkorta vägen till arbete för de nyanlända, säger Amir Amin, projektledare för Etableringslyftet.

Etableringslyftet vill ge nyanlända möjligheter till en snabbare och kortare väg till arbete eller studier. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av jobbcoacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd för att skapa en dynamisk regional arbetsmarknad där vi effektivt och samordnat tar tillvara de nyanländas kompetens i syfte att stötta regionens kompetensförsörjningsbehov.

– Vi konstaterar att de tre kommunernas geografi skapar en lokal arbetsmarknad där individen bor nära sin möjliga arbetsplats oavsett vilken kommunen denne bor i. Det känns då logiskt att tillsammans med våra grannkommuner och Arbetsförmedlingen samverka, och i det här fallet, gå så långt att samlokalisera sig i en gemensam lokal där myndighets-gränserna suddas ut, säger Mikael Kampner, integrationssamordnare, Upplands Väsby kommun.

Vi driver Etableringslyftet ihop med kommunerna Sigtuna och Sollentuna, Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden (ESF) som ger ett stöd på ca 30 miljoner kronor, vilket motsvarar 65 procent av budgeten. Projektet ska pågå i tre år.

Etableringslyftet

Etableringslyftets projektledare Amir Amin och Upplands Väsbys delprojektledare Danilo Espinoza.

Senast uppdaterad: 6 mars 2019
Näringsliv och arbete