Alkohol

Om du vill servera alkohol kan du behöva ha ett tillstånd. Tillståndet kan vara för ett tillfälle eller stadigvarande. För att ansöka om tillstånd vänder du dig till kommunen.

Vad räknas som servering?

Med servering menas att dryck med alkohol säljs för att drickas på plats. För att servera alkohol krävs det att du har ett serveringstillstånd.

Olika typer av tillstånd

Ett serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller avse ett visst tillfälle. Det kan även gälla allmänheten, föreningar, företag eller ett annat slutet sällskap.

Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Här är några viktiga förändringarna i den nya lagen när det gäller servering:

  • Ett kunskapsprov införs för den som söker serveringstillstånd.
  • Kraven som avser köksutrustning, matutbud och lokal blir mer modern.
  • Cateringföretag kan ansöka om ett permanent serveringstillstånd för servering i slutna sällskap.
  • Rumsservering på hotell tillåts.
  • Servering i gemensamt utrymme tillåts.
  • Att krydda snaps på restaurang tillåts.
  • En ny typ av påföljd införs.
  • En åldersgräns på 20 år för serveringsansvariga införs.
  • Kravet på vilka som ska vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda av bemanningsföretag utökas.
Senast uppdaterad: 15 maj 2018