Brandfarlig vara

Du behöver ansöka om ett tillstånd om du ska hantera en brandfarlig vara. För att ansöka fyller du i en blankett som du skickar in till Brandkåren Attunda. Du får ett beslut inom tre månader.

Information om och ansökan för hantering av brandfarliga varor på Brandkåren Attundas webbplatslänk till annan webbplats

Som brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser

Hit räknas till exempel:

 • gasol
 • acetylen
 • vätgas
 • formier.

Brandfarliga vätskor

Hit räknas till exempel:

 • bensin
 • lacknafta
 • aceton
 • spolarvätska.

Brandreaktiva varor

Hit räknas till exempel:

 • väteperoxid
 • ammoniumnitrat
 • organiska peroxider
 • brandfarlig biograffilm.
Senast uppdaterad: 25 april 2018