Folköl, tobak, e-cigaretter

Vid försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter ska du göra en anmälan till kommunen. Anmälan gör du senast när försäljningen påbörjas. Du får ett beslut inom åtta arbetsdagar.

Kravet på anmälan gäller både för försäljning i butik och i automat. Anmälningsavgiften är 1 160 kronor.

Åldersgräns vid köp av folköl, tobak och e-cigaretter

En åldersgräns på 18 år gäller för köp av folköl, tobak och e-cigaretter. Du som säljer folköl och tobaksvaror är skyldig att försäkra dig om att kunden är över 18 år. I tveksamma fall ska du begära legitimation. Vid varje kassa och varuautomat för tobak ska det finnas information om åldersgränsen.

Försäljarens ansvar

Du som ansvarar för försäljningen har även ett ansvar att se till att personalen vet vilka regler som gäller. Du har även ansvar för att det finns rutiner för personalens arbete, ett så kallat egentillsynsprogram.

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som är under 18 år. Varje försäljningsställe av tobaksvaror ska ha en tydlig skylt med information om förbudet.

Tillsyn

Kommunen har ansvar för tillsynen och kan ge föreläggande och förbud om det krävs för att tobakslagen ska följas. Vid en tillsyn kontrolleras till exempel att det finns synlig information om åldersgränsen.

Det finns en årlig tillsynsavgift på 3 480 kronor per produktslag för:

  • tobak
  • folköl
  • e-cigaretter
  • receptfria läkemedel.

Du som säljer flera produktslag betalar endast 25 procent (870 kronor) extra i tillsynsavgift. Detta betalar du utöver den årliga tillsynsavgiften på de övriga verksamheterna. Försäljning av alla fyra produktslag ger en årlig avgift på 6 090 kronor.

Exempel: Du säljer endast tobak och betalar 3 480 kronor i tillsynsavgift. Väljer du att sälja både tobak och folköl så betalar du istället 3 480 + 870 = 4 350 kronor i tillsynsavgift.

Senast uppdaterad: 20 september 2018