Folköl, tobak, e-cigaretter

Vid försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter ska du göra en anmälan till kommunen. Anmälan gör du senast när försäljningen påbörjas. Du får ett beslut inom åtta arbetsdagar.

Kravet på anmälan gäller både för försäljning i butik och i automat. Anmälningsavgiften är 1 191 kronor.

Åldersgräns vid köp av folköl, tobak och e-cigaretter

En åldersgräns på 18 år gäller för köp av folköl, tobak och e-cigaretter. Du som säljer folköl och tobaksvaror är skyldig att försäkra dig om att kunden är över 18 år. I tveksamma fall ska du begära legitimation. Vid varje kassa och varuautomat för tobak ska det finnas information om åldersgränsen.

Försäljarens ansvar

Du som ansvarar för försäljningen har även ett ansvar att se till att personalen vet vilka regler som gäller. Du har även ansvar för att det finns rutiner för personalens arbete, ett så kallat egentillsynsprogram.

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som är under 18 år. Varje försäljningsställe av tobaksvaror ska ha en tydlig skylt med information om förbudet.

Tillsyn

Kommunen har ansvar för tillsynen och kan ge föreläggande och förbud om det krävs för att tobakslagen ska följas. Vid en tillsyn kontrolleras till exempel att det finns synlig information om åldersgränsen.

Det finns en årlig tillsynsavgift på 3 573 kronor per produktslag för:

  • tobak
  • folköl
  • e-cigaretter
  • receptfria läkemedel.

Du som säljer flera produktslag betalar endast 25 procent (870 kronor) extra i tillsynsavgift. Detta betalar du utöver den årliga tillsynsavgiften på de övriga verksamheterna. Försäljning av alla fyra produktslag ger en årlig avgift på 6 252 kronor.

Exempel: Du säljer endast tobak och betalar 3 573 kronor i tillsynsavgift. Väljer du att sälja både tobak och folköl så betalar du istället 3 573 + 893 = 4 466 kronor i tillsynsavgift.

Förändringarna i den nya tobakslagen i korthet:

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

  • Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden. Du som har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 får fortsätta din försäljning till och med den 31 oktober 2019. Från och med den 31 oktober 2019 måste du ansöka om tillstånd.
  • Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.
  • Bygg- och miljönämnden kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Hur stor avgiften blir är ännu inte bestämt.
  • Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Så hanteras din ansökan

Bygg- och miljönämnden kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig att sälja tobak. Då granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Bygg- och miljönämnden kan hämta information från andra myndigheter, exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria platser utomhus

Enligt den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du ansvarar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Senast uppdaterad: 15 februari 2019