Hygienlokaler

Om du har en verksamhet som innefattar hygienisk behandling kan du behöva ett tillstånd. Detta gäller även bassängbad som är öppna för allmänheten eller som annars används av många människor.

Vad räknas som hygienisk verksamhet?

Som hygienisk verksamhet räknas till exempel verksamheter som erbjuder:

  • fotvård
  • tatueringar
  • akupunktur
  • solarium
  • skönhetsoperationer/injektioner.

Om du har en hygienisk verksamhet är du skyldig att göra en anmälan till kommunen. Detta regleras av strålskyddslagen och 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Strålskyddslagen på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats

Anmäl innan du startar din verksamheten

Du ska göra din anmälan innan du startar din verksamhet. Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att du gjort din anmälan. Om din verksamhet ändras till exempel genom om- eller tillbyggnad, ägarbyte eller flytt ska du göra en ny anmälan.

Taxa inom strålskyddslagen

Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet eller tillhandahåller solarium som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Inspektion av verksamheten och egenkontrollen

Det är miljökontoret som inspekterar din verksamhet i samband med anmälan. Då ingår en kontroll av dina lokaler. Bland annat ventilation och inre underhåll ses över. De gör även en granskning av din egenkontroll.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Senast uppdaterad: 20 september 2018