Torghandel

Som en del i att skapa en attraktiv stad i de centrala delarna av Upplands Väsby har kommunen lagt grunden för torghandel, främst på Hugo Sabels torg, hörnet Centralvägen/Skolvägen vid Suseboparken.

Servera mat vid evenemang

Om du vill servera mat vid något evenemang som arrangeras inom Upplands Väsby kommun finns en del information som du behöver tänka på.

För att få hantera livsmedel som ska säljas eller serveras måste din verksamhet vara registrerad som livsmedelsanläggning. Om du redan har en registrering för mobil anläggning behöver du inte göra en ny registrering, men du måste ta med ett registreringsbevis eller motsvarande som du kan visa upp vid kontroll.

  • Egenkontroll anpassad till de speciella förutsättningar som gäller måste finnas. Tänk alltså på eventuell förpreparering, transport och vilka förutsättningar som finns på försäljningsplatsen.
  • Livsmedlen ska vara tillverkade eller förberedda i en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning. Om du ska sälja eller servera enklare produkter, till exempel bröd eller sylt, kan de tillverkas i hemmet. I så fall ska det anges i anmälan så att hemmet också registreras som tillfällig livsmedelsanläggning.
  • Du som är ansvarig för verksamheten måste försäkra dig om och se till att den personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Hur du har försäkrat dig om detta ska kunna redovisas för kontrollmyndigheten.
  • Vid försäljning av förpackade livsmedel gäller EU:s informationsförordning.

Tillfälliga verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel

Dessa krav ska vara uppfyllda för tillfälliga verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel, till exempel vid tillfälliga matserveringar.

  • På försäljningsplatsen ska endast slutberedning göras, till exempel grillning, annan värmebehandling, servering, uppläggning eller försäljning. För baslokalen, det vill säga den lokal där förberedelserna sker, ska det finnas ett system för egenkontroll anpassat för verksamheten.
  • Om hanteringen sker utomhus ska försäljningsplatsen ha golv, väggar och tak. Golvet kan i vissa fall vara en hård yta som asfalt och väggar kan vara av tältduk. God ordning och reda ska råda på försäljningsplatsen.
  • Försäljningsplatsen ska vara försedd med diskmöjlighet, ha tillräckligt antal kylar och frysar, tillräckligt antal värmeenheter (spis, ugn,värmeri eller grill) samt möjlighet till hygienisk handrengöring. All inredning och utrustning ska vara av material som är tätt, slätt och lätt att rengöra. Särskilda utrymmen ska finnas för förvaring av städ- och rengöringsutrustning samt för personalens tillhörigheter, klädskåp/hyllor.
  • Vid utlämningsstället/serveringen ska tillräckliga avställningsytor finnas och vara försedda med erforderligt varuskydd. Livsmedel får ej förvaras på golvet eller på marken.

Kontroll av verksamheten

Miljökontoret kan komma att göra ett kontrollbesök på plats. Vid planering av kontrollerna prioriteras de verksamheter som har omfattande hantering eller pågår under längre tid.

Avgift

Avgiften för registrering för närvarande är 2 timmars timavgift som motsvarar 2320 kronor. Vid utförd kontroll debiteras den tid som kontrollen tar. Avgiften uppgår till 1160 kronor per timme. Om inga avvikelser konstateras tar kontrollen normalt inte längre tid än en timme. När det finns brister kan det ta längre tid och då blir avgiften högre.

Kolla med andra myndigheter

Du ansvarar själv för att anmäla din verksamhet till andra instanser för tillstånd eller för avtal. Det kan till exempel röra sig om polis, markägare eller liknande.

Senast uppdaterad: 19 januari 2018