E-handel, e-faktura

Kommunens ambition är att minimera antalet papperstransaktioner genom att digitalisera flödet av beställningar och fakturor. E-handel hoppas kommunen kunna införa under nästa år.

E-handel

Upplands Väsby kommun håller just nu på med ett e-handelsprojekt med sikte på att införa e-handel fullt ut.

E-faktura

Nedan beskrivs de olika alternativa format som är tillämpbara inom ert avtalsområde. Kommunen ansluter sig helt till den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna standard för offentlig sektor som benämnes SFTI (Single Face To Industri).

Två olika format

När det gäller E-faktura så finns det två olika format för dig som leverantör som är standard för oss som mottagare.

1. SFTI Svefaktura version 1.0

2. SFTI Fulltextfaktura lägst version 2.5

Information om SFTI Svefaktura version 1.0länk till annan webbplats

Information om SFTI Fulltextfakturalänk till annan webbplats

Antagen leverantör ska i avtal förbinda sig att, senast 3 månader efter att kommunen begärt detta, fullt ut kunna hantera ett elektroniskt flöde enligt ovan nämnda format.

Upplands Väsby kommun arbetar för att ha en effektiv fakturahantering och scannar därför in alla inkommande fakturor. Av den anledningen ställs krav på fakturans innehåll.

Obligatoriska uppgifter

Specifikation om vad fakturan avser:

  • Plusgiro (bankgiro eller bankkonto om plusgiro saknas)
  • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Fakturanummer
  • Förfallodatum
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp.

Häfta inte ihop bilagor med fakturan, utan använd gem. Fakturor får inte vara handskrivna. Upplands Väsby tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället. Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Upplands Väsby kommun.

Om obligatoriska uppgifter saknas

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan kommer att skickas tillbaka för komplettering. Kommunen betalar inte förseningsavgifter på fakturor som blivit försenade till följd av avsaknad av obligatorisk information. Måste fakturan returneras till leverantören för korrigering av ovanstående uppgifter gäller ny betalningstid från att beställaren erhållit korrigerad faktura.

Fakturaadress

Nedanstående adress gäller endast för fakturor:

Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby

Fakturorna går till en extern leverantör för öppning, skanning och tolkning. Vi ber er därför att skicka produkter, påminnelser och övrig information till kommunens respektive leveransadresser som ska anges särskilt vid beställning. Information som skickas med fakturan kommer att sorteras bort av skanningsleverantören.

Utlandsfakturor

Utlandsfakturor skickas direkt till beställaren.  

Senast uppdaterad: 21 maj 2019
Näringsliv och arbete