Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Klicka på "E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola" för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

 

Fr om Juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst "Visa ersättning" för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för "Visa ersättningar". 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Ersättningsnivåer 2018

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1 - 5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.          

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

 

 

 

Förskola 1-2 år, heltid

 

 

Omsorg material mm.

108 844 kr

108 844 kr

Lokalkostnadsersättning

16 734 kr

16 734 kr

Administration

3 767 kr

3 767 kr

Momskompensation

7 761 kr

 

Summa137 106 kr129 345 kr

 

 

 

Förskola 1-2 år, deltid

 

 

Omsorg material mm.

75 991 kr

75 991 kr

Lokalkostnadsersättning

12 551 kr

12 551 kr

Administration

2 656 kr

2 656 kr

Momskompensation

5 472 kr

 

Summa96 669 kr91 197 kr

 

 

 

Förskola 3-5 år, heltid

 

 

Omsorg material mm

85 376 kr

85 376 kr

Lokalkostnadserättning

16 734 kr

16 734 kr

Administration

3 063 kr

3 063 kr

Momskompensation

6 310 kr

 

Summa111 483 kr105 173 kr

 

 

 

Förskola 3-5 år, deltid

 

 

Omsorg material mm

62 648 kr

62 648 kr

Lokalkostnadsersättning

12 551 kr

12 551 kr

Administration

2 256 kr

2 256 kr

Momskompensation

4 647 kr

 

Summa82 102 kr77 455 kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1 - 5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.         

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

 

 

 

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

 

 

Omsorg material mm.

105 936 kr

105 936 kr

Lokalkostnadsersättning

5 572 kr

5 572 kr

Administration

3 345 kr

3 345 kr

Momskompensation

6 891 kr

 

Summa121 745 kr114 854 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

 

 

Omsorg material mm.

76 465 kr

76 465 kr

Lokalkostnadsersättning

4 188 kr

4 188 kr

Administration

2 420 kr

2 420 kr

Momskompensation

4 984 kr

 

Summa88 056 kr83 072 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

 

 

Omsorg material mm

86 470 kr

86 470 kr

Lokalkostnadsersättning

5 572 kr

5 572 kr

Administration

2 761 kr

2 761 kr

Momskompensation

5 688 kr

 

Summa100 492 kr94 804 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

 

 

Omsorg material mm

64 309 kr

64 309 kr

Lokalkostnadsersättning

4 188 kr

4 188 kr

Administration

2 055 kr

2 055 kr

Momskompensation

4 233 kr

 

Summa74 785 kr70 552 kr

            

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

 Förskoleklass - årskurs 9 - Upplands Väsby           

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi


 

 

Förskoleklass

 

 

Undervisning, material mm.

34 664 kr

34 664 kr

Lokalkostnadsersättning

16  564 kr

16  564 kr

Administration

1 537 kr

1 537 kr

Momskompensation

3 166 kr

 

Summa55 931 kr52 765 kr

 

 

 

Årskurs 1 - 5

 

 

Undervisning material mm.

57 097 kr

57 097 kr

Lokalkostnadserättning

16 564 kr

16 564 kr

Administration

2 210kr

2 210 kr

Momskompensation

4 552 kr

 

Summa80 423 kr75 871 kr

 

 

 

Årskurs 6 - 9

 

 

Undervisning material mm.

67 051 kr

67 051 kr

Lokalkostnadsersättning

16 564 kr

16 564 kr

Administration

2 508 kr

2 508 kr

Momskompensation

5 167 kr

 

Summa91 290 kr86 123 kr

            

Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6 månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

 

 

 

F- årskurs 3

 

 

Undervisning, material mm.

26 817 kr

26 817 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

805 kr

805 kr

Momskompensation

1 657 kr

 

Summa29 279 kr27 622 kr

 

 

 

Årskurs 4-6

 

 

Undervisning material mm.

11 875 kr

11 875 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

356 kr

356 kr

Momskompensation

734 kr

 

Summa12 965 kr12 231 kr

            

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

205 421 kr

193 793 kr

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

218 100 kr

205 755 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

261 213 kr

246 427 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

278 967 kr

263 176 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

366 206 kr

345 477 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

371 277 kr

350 261 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

507 717 kr

478 978 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

525 977 kr

496 205 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

83 303 kr

78 588 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

90 876 kr

85 732 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

106 969 kr

100 914 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

147 618 kr

139 262 kr

Ersättningsbelopp 2018, nyanländpeng inkl. studiehandledning och modersmål.      

 

Fristående regi


Kommunal regi

 

Nyanländpeng

 

 

 

 

ÅrskursÅr 1    År 2År 1År 2

Individuell nyanländersättning G1

 45 937 kr

                                                       

43 337 kr

                        

Individuell nyanländersättning

G2

91 874 kr

45 937 kr      

86 674 kr

43 337 kr

Individuell nyanländersättning

G3

137 812 kr

91 874 kr

130 011 kr

86 864 kr


Modersmålspeng

 

 

 

 

Elever skolår F-9

6 938 kr

 

6 545 kr

 

 

 

 

 

 

            


Senast uppdaterad: 7 januari 2019
Näringsliv och arbete