Hembesök, ombud

Det året du fyller 80 år får du möjlighet att få rådgivning och information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som äldre. Tjänsten är helt frivillig och kostar ingenting.

Hur kan jag få information?

Du kan få information på olika sätt, till exempel genom:

  • ett planerat hembesök i din bostad.
  • ett enskilt möte i kommunhuset.
  • vid en gruppträff som anordnas av kommunen.

Om du pratar ett annat språk än svenska finns möjlighet till tolk.

Vill du fråga om hembesök?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
Omsorg och hjälp