Borgerlig vigsel och vigselförrättare

Kommunen har åtta vigselförättare för borgerlig vigsel. Ni väljer själva vilken vigselförättare ni vill ska leda er ceremoni och tar sedan kontakt.

Upplands Väsby kommuns vigselförättare

Vigselförättare

Telefon

E-post

Gun Bjurberg

08-590 977 69

gun.bjurberg@upplandsvasby.se

Leif Bejhed (V)

073-910 40 43

leif.bejhed@upplandsvasby.se

Johannes Wikman Franke (C)

070-592 99 66

wikmanjohannes@gmail.com

Mathias Bohman (S)

Bokas vid särskilda förfrågningar.

Raimo Huhdanperä

070-690 44 08 eller 08-590 944 08

huhdanpera@hotmail.se

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)


azadeh.rojhan@gmail.com

Ismo Salmi (KD)

0708-17 68 72

salmi@salmipartners.se

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021