Ekonomiskt bistånd

Om du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation kan du behöva stöd. Du kan då ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Innan du ansöker om försörjningsstöd

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du uttömma dina andra möjligheter till försörjning. Andra inkomster kan vara ersättningar som du har rätt till från Försäkringskassan. Om du har arbetat behöver du i första hand ta reda på om du har rätt till A-kassa eller Alfa-kassa.  Kom också ihåg att du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Om du är gift eller sambo så ansöker ni om ekonomiskt bistånd tillsammans.

Så här ansöker du

Det är till Väsby Direkt, kommunens kontaktcenter du vänder dig för att ansöka om ekonomiskt bistånd.  Då får du berätta om din situation. Vill du efter samtalet ansöka om försörjningsstöd så skickar Väsby Direkt ut en ansökningsblankett till dig.

När du lämnat in din ansökan till Väsby Direkt så kommer du att bokas in på en tid hos en socialsekreterare inom två till tre veckor. Du får ett beslut inom sju arbetsdagar efter besöket, förutsatt att din ansökan varit komplett.

Försörjningsstöd prövas månadsvis. Då biståndet ska vara tillfälligt prövas din rätt till bistånd mot vad du gjort själv för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande. Rätten till försörjningsstöd regleras genom Socialtjänstlagen.

Om du har försörörjningsstöd och ska göra en ny ansökan för kommande månad finns ansökningsblanketten tillgänglig digitalt.

Här kan du ladda ner och skriva ut blanketten i självservice

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunen. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst. Stödet är enbart utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov.

Vem kan få försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Upplands Väsby kommun kan du ha rätt till försörjningsstöd. Det är inte bara din inkomst som ligger till grund för beräkningen, om du till exempel har sparade pengar eller andra tillgångar begränsas din rätt till försörjningsstöd.

Beslut fattas normalt inom sju arbetsdagar efter att du har lämnat in alla papper som behövs för att kommunen ska kunna utreda din ansökan.

Hur mycket kan du få i försörjningsstöd?

Det finns en särskild norm (riksnorm) som ligger till grund för beräkningen av kostnader för livsmedel, kläder och förbrukningsvaror. Normbeloppet är olika stora för barnfamiljer, par eller ensamstående. Biståndet minskar med dina inkomster, till exempel lön, pension, sjukpenning, barnbidrag och spelvinster.

Information om riksnormen kan du hitta på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 20 januari 2021