Ekonomiskt bistånd

Om du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation kan du behöva stöd. Du kan då ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Ansök om försörjningsstöd

I första hand kontaktar du kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Då får du berätta om din situation. Vill du efter samtalet ansöka om försörjningsstöd så skickar Väsby Direkt ut en ansökningsblankett till dig.

När du lämnat in din ansökan till Väsby Direkt så kommer du att bokas in på en tid hos en socialsekreterare inom två till tre veckor. Du får ett beslut inom sju arbetsdagar efter besöket, förutsatt att din ansökan varit komplett.

Försörjningsstöd prövas månadsvis. Då biståndet ska vara tillfälligt prövas din rätt till bistånd mot vad du gjort själv för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande. Rätten till försörjningsstöd regleras genom Socialtjänstlagen.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunen. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst. Stödet är enbart utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för mat, boende med mera.

Vem kan få försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Upplands Väsby kommun kan du ha rätt till försörjningsstöd. Beslut fattas normalt inom sju arbetsdagar efter att du har lämnat in alla papper som behövs för att kommunen ska kunna utreda din ansökan.

Hur mycket kan du få i försörjningsstöd?

Det finns en särskild norm (riksnorm) som ligger till grund för beräkningen av kostnader för livsmedel, kläder och förbrukningsvaror. Normbeloppet är olika stora för barnfamiljer, par eller ensamstående. Mer information om riksnormen kan du hitta på Socialstyrelsens webbplats. Biståndet minskar med dina inkomster, till exempel lön, pension, sjukpenning, barnbidrag och spelvinster.

Omsorg och hjälp