Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Här har vi samlat information om du exempelvis har hamnat i en tvist, vill överklaga ett beslut eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Om du vill överklaga ett beslut från en myndighet eller en kommun, eller en dom från en domstol, vänder du dig till den som har fattat beslutet för att få hjälp och information om hur du går vidare. Ofta står det på beslutet.

Överklaga myndighetsbeslut till förvaltningsrätten

Till förvaltningsrätten kan du överklaga beslut som fattats av exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst. Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Överklaga myndighetsbeslut på Sveriges domstolars webbplatslänk till annan webbplats

Familjerätt

i Upplands väsby är det familjerättsbyrån som du kan vända dig till om du behöver hjälp i frågor som separation eller frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Information om stöd kring vårdnad, boende och umgänge

Juridisk rådgivning

På grund av coronavirus och för att minska smittspridning hålls nu den juridiska hjälpen på distans via telefon/webkamera tills vidare. Som vanligt ringer man 010 333 35 05 för att boka tid.

Du kan få kostnadsfri rådgivning i juridiska frågor i upp till 15 minuter av en jurist från advokatfirman Endsjö Advokatfirma AB.Träffarna sker på torsdagar från kl. 16.00. Vid behov kan rådgivning fås på spanska och engelska.

Du måste boka tid i förväg på telefon 010-3333505.

Plats: Bibilioteket, Love Almqvists torg 1

Öppettider och information på Upplands Väsby biblioteks webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Omsorg och hjälp