Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Här har vi samlat information om du exempelvis har hamnat i en tvist, vill överklaga ett beslut eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Om du vill överklaga ett beslut från en myndighet eller en kommun, eller en dom från en domstol, vänder du dig till den som har fattat beslutet för att få hjälp och information om hur du går vidare. Ofta står det på beslutet.

Överklaga myndighetsbeslut till förvaltningsrätten

Till förvaltningsrätten kan du överklaga beslut som fattats av exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst. Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Överklaga myndighetsbeslut på Sveriges domstolars webbplatslänk till annan webbplats

Familjerätt

i Upplands väsby är det familjerättsbyrån som du kan vända dig till om du behöver hjälp i frågor som separation eller frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Information om stöd kring vårdnad, boende och umgänge

Juridisk rådgivning

Genom advokatjouren kan du få juridisk rådgivning av en advokat under cirka 15 minuter utan kostnad.

Plats: Biblioteket, Love Almqvists torg 1
Telefon: 08-590 973 70
Tid: Var tredje onsdag, 3/10, 24/10, 14/11, 5/12 klockan17.30–19.00. Kösystem från kl. 17:00. Begränsat antal platser.

Information om advokatjourenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 4 januari 2019
Omsorg och hjälp